حل جدولانه کلاسیک 636

ساخت وبلاگ

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 636 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 636 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 636"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 غریبه و گمنام -> ناشناختهغریبه و گمنام در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 مفید -> سودمندمفید در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 شیپوری در گوش -> استاش
افقی 2 فرصت -> مجال
افقی 2 بین پیچ و مهره -> واشر
افقی 3 نبات -> گیاه
افقی 3 دفترک تبلیغاتی -> بروشور
افقی 3 عقیده و نظر -> رای
افقی 4 ذهب -> زر
افقی 4 ابزار نجاری -> اره
افقی 4 زینت رو -> مو
افقی 4 خبرگزاری دانشجویان -> ایسنا
افقی 5 تمایش داشتن -> گرایش
افقی 5 خورجین -> بدید
افقی 5 نفس خسته -> هن
افقی 6 قسمتی از پا -> ران
افقی 6 کوهان شتر -> سنام
افقی 6 سخت و شدید -> محکم
افقی 7 مردان سیاسی -> رجال
افقی 7 سازمان و مؤسسه -> بنگاه
افقی 7 بر باد رفته -> هدر
افقی 8 پیراهن -> ابیر
افقی 8 قوم مغولی -> تاتار
افقی 8 آشنا به کار -> وارد
افقی 9 ذره باردار -> یون
افقی 9 مرکز استان بوشهر -> بوشهر
افقی 9 وعظ و سخنرانی -> خطبه
افقی 10 خرمن ماه -> هاله
افقی 10 قمارباز -> یسیر
افقی 10 دیروز تازی -> امس
افقی 11 زبان گنجشک -> ون
افقی 11 خنیا -> نغمه
افقی 11 بی‌غیرت -> نامرد
افقی 12 گلخانه -> پاسیو
افقی 12 پروردگار عالم -> رب
افقی 12 مدرک -> سند
افقی 12 قورباغه درختی -> وک
افقی 13 واحد پول ایتالیا -> لیر
افقی 13 هادی -> راهنما
افقی 13 جرأت -> یارا
افقی 14 پارچه روپوشی -> ارمک
افقی 14 در رفاه و آسایش -> مرفه
افقی 14 همیشه معذور -> مامور
افقی 15 از شهرهای همدان -> نهاوند
افقی 15 کانالیزه -> شبکهبندی
عمودی 1 ناچار و لابد -> ناگزیر
عمودی 1 هواپیما -> ایروپلان
عمودی 2 دربند -> اسیر
عمودی 2 گلابی -> اربو
عمودی 2 آتش برافروخته -> نایره
عمودی 3 زمستان -> شتا
عمودی 3 خزانه -> گنجینه
عمودی 3 رهاورد زمستان -> سرما
عمودی 4 غذای ظهر -> ناهار
عمودی 4 علوفه گاو -> ار
عمودی 4 زود و فوری -> انی
عمودی 4 کجاست -> کو
عمودی 5 غذای آبکی -> اش
عمودی 5 فیلسوف نامی انگلیس -> راسل
عمودی 5 گندم نیم کوفته -> بلغور
عمودی 6 هفت روز هفته -> بهین
عمودی 6 خیال و گمان -> توهم
عمودی 6 شگون -> امد
عمودی 7 خرما -> تمر
عمودی 7 پولی که روی عروس و داماد می‌ریزند -> شاباش
عمودی 7 صدای خنده آزاردهنده -> هرهر
عمودی 8 حمله بردن -> هجوم
عمودی 8 به پایان رسیده -> منتهی
عمودی 8 ترکیبی از رنگ آبی و قرمز -> بنفش
عمودی 9 فتنه -> اشوب
عمودی 9 پیشخدمت رستوران -> گارسن
عمودی 9 جای وزیدن باد -> مهب
عمودی 10 تک‌خوان -> سلو
عمودی 10 کینه‌توزی و انتقام -> دمار
عمودی 10 قانون مغولی -> یاسا
عمودی 11 بوی خوش -> رایحه
عمودی 11 توده محصول -> خرمن
عمودی 11 ابر سطح زمین -> مه
عمودی 12 عدد دونده -> دو
عمودی 12 زاپاس -> یدک
عمودی 12 پایمال کردن -> وط
عمودی 12 رادار -> ردیاب
عمودی 13 از ماه‌های میلادی -> مارس
عمودی 13 شهر آذربایجان غربی -> مهاباد
عمودی 13 جای مطمئن -> امن
عمودی 14 علامت -> نشانه
عمودی 14 مخلوط -> درهم
عمودی 14 داخل شدن -> ورود
عمودی 15 ملوان و ناخدا -> دریانورد
عمودی 15 در گویش عامیانه مچل کردن است -> سرکاری

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 6 شهريور 1397 ساعت: 16:51