حل جدولانه کلاسیک 620

ساخت وبلاگ

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 620 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 620 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 620"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 انگشت بزرگ انسان -> ابهام
افقی 1 نویسنده بزرگ آلمانی خالق طب حلبی -> گونترگراس
افقی 2 از تقسیمات قرآن -> سوره
افقی 2 مادر مسیح -> مریممادر مسیح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 حاصل کاسبی -> درامدحاصل کاسبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 نیمسال تحصیلی -> ترم
افقی 3 لقب شاهان مغول -> قاان
افقی 3 منقار کوتاه -> نک
افقی 3 قادر به تکلم نیست -> لال
افقی 4 کافی -> وس
افقی 4 قسمت پایین لباس -> دامن
افقی 4 نرده چوبی یا فلزی -> تارم
افقی 4 نشانه مفعول در جمله -> را
افقی 5 به خود بالیدن -> نازیدن
افقی 5 امتداد داشتن -> کشیدگی
افقی 6 الفبای تلگراف -> مرس
افقی 6 سرزمینی باستانی در ایران که اکنون جزو ترکمنستان است -> مرو
افقی 6 جمع ناسخ -> نساخ
افقی 7 آب منجمد -> یخ
افقی 7 چین و چروک -> کیس
افقی 7 میوه پرخاصیت -> سیب
افقی 7 درخت سدر -> کنار
افقی 8 گودال -> لان
افقی 8 زدن شاخه‌های اضافی درخت -> هرس
افقی 8 عشیره -> قوم
افقی 8 نام باستانی کوه البرز -> هرا
افقی 9 همدم -> انیس
افقی 9 رها و آزاد -> یله
افقی 9 گفتار -> قال
افقی 9 کوچک -> که
افقی 10 ساز چنگ -> هارپ
افقی 10 بهشت شداد -> ارم
افقی 10 تقویت کننده زمین زراعی -> کود
افقی 11 پایداری و ثبات در کار -> مداومت
افقی 11 پایتخت ولز -> کاردیف
افقی 12 میخ بی سر -> یخ
افقی 12 شادمانی -> مسرت
افقی 12 بازیگر کمدی -> کمیک
افقی 12 خدای سنگی -> بت
افقی 13 خروس مازنی -> تلا
افقی 13 عدد رمزی -> کد
افقی 13 بانگ بلند -> غریو
افقی 13 صدا و آواز -> اوا
افقی 14 شهری در بلغارستان -> وارنا
افقی 14 دارایی درآمدزا -> منال
افقی 14 تباه کننده -> مفسد
افقی 15 دایره‌ای که از قطب‌های زمین می‌گذرد -> نصفالنهار
افقی 15 منطقه‌ای در شهر نیویورک -> منهتن
عمودی 1 از تیم‌های فوتبال انگلیس -> استونویلا
عمودی 1 ضد امراض قلبی، کاهش‌دهنده کلسترول بد و افزایش دهنده کلسترول خوب است -> زیتون
عمودی 2 شهری در ترکیه -> بورسا
عمودی 2 گاهی از پای‌بست ویران است -> خانه
عمودی 2 تیر آخر -> خلاص
عمودی 3 شکل هندسی -> هرم
عمودی 3 تکرارش چشمه مکه است -> زم
عمودی 3 غلاف شمشیر -> نیام
عمودی 3 فار به هم ریخته -> ارف
عمودی 4 نفس سوزناک -> اه
عمودی 4 ستون دروازه -> دیرک
عمودی 4 محلی که مرشد زورخانه می‌نشیند -> سردم
عمودی 4 رمق آخر -> نا
عمودی 5 جنگ ایران و اعراب در زمان یزگرد سوم -> قادسیه
عمودی 5 مخترع ماشین چاپ -> پاسکال
عمودی 6 پناهگاه -> مامن
عمودی 6 محرمانه -> سری
عمودی 6 گل سرخ -> ورد
عمودی 7 قیمت سنگین -> گران
عمودی 7 از نعمت‌های پنهان خدادادی -> سلامت
عمودی 7 ماه شاعرانه -> مه
عمودی 8 انگور سیاه -> وین
عمودی 8 جزیره زادگاه ناپلئون -> کرس
عمودی 8 شهر بی در و پیکر -> هرت
عمودی 8 از ممالک آفریقایی با مرکزیت اکرا -> غنا
عمودی 9 رطوبت -> نم
عمودی 9 می‌گویند از تنبیه بهتر است -> تشویق
عمودی 9 بسیار حمله کننده -> کرار
عمودی 10 لوله تنفسی -> نای
عمودی 10 شیپور ماشین -> بوق
عمودی 10 از دعاهای مفاتیح -> کمیل
عمودی 11 عبور دادن -> ردکردن
عمودی 11 کشوری گردش‌پذیر در دل اقیانوس آرام -> ماکایو
عمودی 12 حرف شرط -> گر
عمودی 12 وسیله نشانه‌روی تفنگ -> مگسک
عمودی 12 کمان حلاجی -> لورک
عمودی 12 ضمیر سه کیلویی -> من
عمودی 13 پول خرد اسپانیا -> رال
عمودی 13 دسته هاون -> یانه
عمودی 13 وحشی -> دد
عمودی 13 خبرگزاری اسپانیایی -> افه
عمودی 14 سرشماری -> امار
عمودی 14 از جزایر ایرانی خلیج فارس -> خارک
عمودی 14 خشکی -> یبوست
عمودی 15 از سدهای تأمین کننده آب تهران -> سدلار
عمودی 15 حرکت کردن -> راهافتادن

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : پنجشنبه 25 مرداد 1397 ساعت: 13:52