حل جدولانه کلاسیک 611

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 611 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 611 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 611"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کوهی از خاک -> تل
افقی 1 یکی از شهرهای بزرگ آمریکا -> شیکاگو
افقی 1 سد بزرگ مصر -> اسوان
افقی 2 فرزند تازی -> ابنفرزند تازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 پاسخ مثبت -> بلهپاسخ مثبت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 حرف همراهی -> با
افقی 2 نافرمان -> مارد
افقی 3 از وسائل ارتباط جمعی -> رادیو
افقی 3 رمق -> نا
افقی 3 پرده در -> هتاک
افقی 4 رمز ویژه -> کد
افقی 4 بیماری تنگی نفس -> اسم
افقی 4 تخته شنا -> دایو
افقی 4 کانون ایتالیا -> رم
افقی 5 از علایم جمع فارسی -> ها
افقی 5 خالق «تهذیب المنطق» -> تفتازانی
افقی 5 زایمان -> زا
افقی 6 سستی -> رخوت
افقی 6 معدن -> کان
افقی 6 امری است که فعل و ترک آن مساوی باشد -> مباح
افقی 7 بازیگر فرنگی -> اکتر
افقی 7 رایحه -> شم
افقی 7 بازی کردن -> لهو
افقی 7 نشانه -> ایت
افقی 8 ضرورت انجام کاری -> لازمه
افقی 8 از اناجیل چهارگانه -> متی
افقی 8 از ابزار بنایی -> کاردک
افقی 9 گیلاس فرنگی -> چری
افقی 9 شهر صنعتی آلمان -> ینا
افقی 9 واحد سطح -> ار
افقی 9 سوره بیستم قرآن -> طاها
افقی 10 از شاگردان بزرگ فروید -> یونگ
افقی 10 کریه -> زشت
افقی 10 گلخن گرمابه -> اتون
افقی 11 حرف تعجب خانمانه -> وا
افقی 11 سبک خرابکاران اجتماعی و شهری را گویند -> وندالیسم
افقی 11 برابر -> یر
افقی 12 خسیس -> شح
افقی 12 از لوازم گرمایشی -> هیتر
افقی 12 شتر قوی هیکل -> لوک
افقی 12 اشاره به دور دارد -> ان
افقی 13 در مقام استجابت دعوت گفته می‌شود -> لبیک
افقی 13 آب منجمد -> یخ
افقی 13 شعر -> چکامه
افقی 14 پایین آمدن -> هبوط
افقی 14 پهلوان -> یل
افقی 14 مقابل برهان انی -> لمی
افقی 14 جشن و مهمانی -> سور
افقی 15 از مرکبات -> بالنگ
افقی 15 استخوان پاشنه پا -> شتالنگ
افقی 15 از او -> زو
عمودی 1 فرق سر -> تارک
عمودی 1 لیگ فوتبال ایتالیا -> کالچیو
عمودی 1 چپاول و تاراج -> نهب
عمودی 2 روحانیون می‌پوشند -> لباده
عمودی 2 حمام اتومبیل -> کارواش
عمودی 2 حرف همراهی -> با
عمودی 3 چوب خوشبو -> ند
عمودی 3 چاه جهنده -> ارتزین
عمودی 3 وارد شدن روح شخصی در دیگری -> حلول
عمودی 4 حرف گزینش -> یا
عمودی 4 شاد و سرخوش -> خرم
عمودی 4 یل -> گو
عمودی 4 شکم -> بطن
عمودی 5 سیبوتوی آشفته -> یبوستو
عمودی 5 خطاب بی‌ادبانه -> هی
عمودی 5 بازداشتن از انجام کاری -> نهی
عمودی 6 سر بی مو -> کل
عمودی 6 بازپرس -> مفتش
عمودی 6 قرابت -> نزدیکی
عمودی 7 از فلزات سخت -> اهن
عمودی 7 مدارا کردن -> مماشات
عمودی 7 تنبل و بیکاره -> لش
عمودی 8 جزیره -> اداک
عمودی 8 لیتر آشفته -> تلری
عمودی 9 صفحه اینترنتی -> وب
عمودی 9 از گل‌های زینتی -> ازالیا
عمودی 9 جای بدون هوا -> خلا
عمودی 10 استخوان جمجمه -> اهیانه
عمودی 10 بنیانگذار مدرسه منطق -> راسل
عمودی 10 انگور -> مل
عمودی 11 آتشدان حمام -> تون
عمودی 11 قورباغه -> وک
عمودی 11 چنگیزخان -> تموچین
عمودی 12 آسمان -> سما
عمودی 12 بحر -> یم
عمودی 12 ابزار صاف کردن لباس -> اطو
عمودی 12 زغال سنگ -> کک
عمودی 13 ابزاری در خدمت بیماران پارکینسونی -> واکر
عمودی 13 هوای شاعرانه -> بارانی
عمودی 13 پایه و بنیان -> اس
عمودی 14 واحد سطح -> ار
عمودی 14 بر یکدیگر افزون آمدن -> مزایده
عمودی 14 دریا -> راموز
عمودی 15 صدا کردن -> ندا
عمودی 15 انبار کردن کالا به قصد گران فروختن -> احتکار
عمودی 15 از رهبران جنبش استقلال هند -> نهرو

...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت: 14:10