حل جدولانه کلاسیک 614

ساخت وبلاگ

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 614 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 614 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 614"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 آلیاژ ضد زنگ آهن و روی -> گالوانیزه
افقی 1 رب‌النوع قدرت در افسانه‌های قدیم یونان -> هیولا
افقی 2 کارگردان آمریکایی جنگ ستارگان -> لوکاس
افقی 2 حاشیه سفید دور کتاب -> هامش
افقی 2 صدمه و گزند -> اسیبصدمه و گزند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 یازده -> اایازده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 پول خرد اسپانیا -> رال
افقی 3 بقچه لباس -> رزمه
افقی 3 نیستی -> عدم
افقی 4 دگمه تکرار در تلفن -> ردیال
افقی 4 ساز چنگ -> هارپ
افقی 4 تکرار حرفی -> رر
افقی 5 دستگاهی برای سر خوردن روی برف و یخ -> لوژ
افقی 5 مردن بر اثر حادثه -> هلاک
افقی 5 آسان -> یسیر
افقی 6 از واحدهای نظامی -> تیپ
افقی 6 عمومی انگلیسی‌زبان -> جنرال
افقی 6 از اسامی دختران -> شیما
افقی 7 نوازنده و رامشگر -> موزیسین
افقی 7 تیراندازی پیاپی -> رگبار
افقی 8 رفوزه -> رد
افقی 8 گرو گذاشتن -> رهن
افقی 8 خرس ترکی -> ایی
افقی 8 شلوار جین -> لی
افقی 9 وارسی و رسیدگی -> بررسی
افقی 9 از ایلات ایران و نام مقامی در یکی از دستگاه‌های موسیقی ایران -> بختیاری
افقی 10 قانون مغولی -> یاسا
افقی 10 دلیری و جرأت -> شهامت
افقی 10 از گربه‌سانان تیزپا -> یوز
افقی 11 اشاره به مکان دور -> انجا
افقی 11 شیون -> ناله
افقی 11 بالای زانو -> ران
افقی 12 خدای دروغین -> بت
افقی 12 حج ماه ذی‌حجه -> تمتع
افقی 12 فنی در کشتی -> سالتو
افقی 13 درآمد -> دخل
افقی 13 از انجیل‌های چهارگانه -> لوقا
افقی 13 واحد شمارش گردو -> فال
افقی 13 مادر تازی -> ام
افقی 14 کمربند -> نطاق
افقی 14 عقیم و سترون -> نازا
افقی 14 نوعی تلفن -> کارتی
افقی 15 مار ترکی -> ییلان
افقی 15 لازم و شایسته است -> بایدوشاید
عمودی 1 گلی زیبا -> گلایل
عمودی 1 درس ورزش دانشگاه‌ها -> تربیتبدنی
عمودی 2 ندا و صدا -> اوا
عمودی 2 پوستین وارونه -> وت
عمودی 2 زنگ -> درا
عمودی 2 تجاوز از حد خود -> تخطی
عمودی 3 پول آلبانی -> لک
عمودی 3 نظام حکومتی -> رژیم
عمودی 3 صدای کافی -> رسا
عمودی 3 بی‌زبان -> لال
عمودی 4 حاذق و ماهر -> وارد
عمودی 4 حق دلالی -> پورسانت
عمودی 4 تکرارش با لی‌لی می‌آید -> قا
عمودی 5 بی ادبی و هتک حرمت کردن -> اسایه
عمودی 5 آفرین -> زهی
عمودی 5 از جنگ‌های امام علی -> جمل
عمودی 6 شهر سفال و سرامیک همدان -> لالجین
عمودی 6 دسته پیستون -> شاتون
عمودی 7 یک خودمانی -> یه
عمودی 7 شهری در فرانسه -> لانس
عمودی 7 میوه مربایی -> به
عمودی 7 پادشاه پرنده‌ها -> عقاب
عمودی 8 ناتوان و ضعیف -> زار
عمودی 8 بنیانگذار سلسله زندیه -> کریمخان
عمودی 8 برابر و مقابل -> ازا
عمودی 9 صد و چهارمین سوره قرآن -> همزه
عمودی 9 یک لحظه -> ان
عمودی 9 ارتباط تلفنی -> تماس
عمودی 9 حرف خطاب -> ای
عمودی 10 تصویر بزرگان دینی و مذهبی -> شمایل
عمودی 10 اتحاد حزبی و به هم پیوستن -> ایتلاف
عمودی 11 از بین بردن شاخه‌های اضافی درخت -> هرس
عمودی 11 دورویی -> ریا
عمودی 11 از نوادگان چنگیز -> هلاکو
عمودی 12 حرف انتخاب -> یا
عمودی 12 از قدیم گفته‌اند مقدم بر درمان است -> پیشگیری
عمودی 12 سعی و کوشش -> تلاش
عمودی 13 توانایی مالی -> وسع
عمودی 13 شک و تردید -> ریب
عمودی 13 پول واحد اروپایی -> یورو
عمودی 13 علامت مفعول -> را
عمودی 14 رهبر حزب -> لیدر
عمودی 14 از بخشش کم نمی‌شود -> مال
عمودی 14 به دنیا آوردن -> زا
عمودی 14 آینده -> اتی
عمودی 15 از بیماری‌های چشم -> ابمروارید
عمودی 15 مأیوس -> نومید

...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت: 14:10